Pravidla akcí

Pravidla akcí

Všichni účastníci budou požádáni, aby na všech akcích dodržovali následující pravidla:

Naše pravidla vychází z Pravidel BDSM akcí od Tabron, která jsou uznávaná napříč celou komunitou.